top of page

KOÇLUK NEDİR?

 

Koçluk, çoğu zaman zannedildiği gibi, akıl hocalığı, dert ortaklığı değildir. Koçluk, bir amaç doğrultusunda gerçekleştirilen, güvene dayalı, yapılandırılmış bir sohbettir.

Amaç, kişinin hayatın herhangi bir sahnesindeki performansını mevcuttan daha iyi bir noktaya taşıması için onu desteklemektir.

Koçluk için en azından temel düzeyde felsefe, psikoloji, biyolojik ve fizyolojik yapı gibi insana dair bilgilere ve daha fazlasına ihtiyaç olmakla birlikte ve buna rağmen koçluk, sadece bilgiye dayanan bir performans değildir.  

İyi bir koç olabilmek için sahip olunması gereken deneyim, yaş gibi bazı niceliksel özelliklerin yanı sıra ve daha da önemlisi bazı temel nitelikler vardır. 

Bu nicelik ve niteliklere sahip kişiler koçluk yöntem ve uygulamalarını öğrenerek son derece başarılı koçlar olabilirler. 

Koçluk için sahip olunması gereken bazı kişilik özellikleri, yetkinlikler ve niceliksel özellikler şöyle sıralanabilir.

 

Kişilik Özellikleri

İnsan odaklı olmak: İnsanlarla çalışmayı sevmek, insanların hayatlarına olumlu katkılar yaratmak üzere dokunmaya özen göstermek, onların ihtiyaçlarına duyarlı olmak.

Olumlu düşünce: Yaşam enerjisi yüksek olmak. Hayata mutlaka ve her koşulda olumlu bakabilmeyi becermek, ruh halinin farkında olmak ve onu yönetebilmek. 

Kendi ile barışıklık: Kişisel hırslarını törpülemeyi başarmış olmak, egosunu geride tutmayı başarabilmek.

Alçakgönüllülük: Bilgi ve deneyimlerini diğer insanlara katkıda bulunmak üzere alçakgönüllü bir tavırla paylaşarak kullanabilmek. 

İlham vermek: Sadece çalıştığı kişiler için değil iletişimde olduğu tüm insanlara hayata bakışı, yaklaşımı, davranışları ve söylemleri ile esin kaynağı olabilmek.

 

Yetkinlikler

Kendinin farkında olma 

Duygularının farkında olma, Kendine güven

Kendini yönetme 

Başarı odaklılık, Değerlerine bağlılık, İyimserlik, Kendine hakim olma, Yenilikçilik

Sosyal farkındalık 

Empati

İlişki yönetimi 

Başkalarını geliştirme, İletişim becerisi, İlişki kurma

Bilişsel yetkinlikler 

Analitik düşünme, Soyut düşünme, Teknik uzmanlık

 

Niceliksel Özellikler

Deneyim: İnsanlara katkıda bulunurken empati kurmayı, geniş bakabilmeyi, öneri geliştirebilmeyi sağlayacak iş dünyası deneyimine sahip olmak.

Yaş: Deneyim ve koçun kendini tanıması, hayatla ve kendi ile belli bir barışıklık noktasına ulaşması, hırslarını törpülemeyi başarabilmesi açısından belirleyici faktörlerden biri olarak hayatla harcanan yıl sayısı.

 

Ancak, özellikle niceliksel olarak uygun olsa bile gerekli nitelikler (kişilik özellikleri ve yetkinlikler) kişide bulunmuyorsa öğrenilen yöntemler koçluk yetkinliğini kazanmak için yeterli olmayacaktır. Bu sebeple, kursa katılmak isteyen adayların niteliksel uygunluklarını ölçen, internet ortamında cevaplayacakları sorulardan oluşan bir değerlendirmeden (Assessment) geçmeleri istenmektedir. 

Assessment konusunda stratejik ortağımız Assessment Systems'dır. (www.assessment.com.tr)

bottom of page