top of page

 1. BAŞVURU 

 Aşağıdaki özellikleri taşıyan katılımcılar Niyet Mektubunu doldurarak başvurabilirler.   

• 28 yaş ve üzerinde olmak

• Ön lisans veya lisans mezunu olmak

• Herhangi bir sektörde, herhangi bir pozisyonda en az 3 yıl geçirmiş olmak

 

  2. DEĞERLENDİRME

 Niyet mektubu ile başvuran ve değerlendirme bedeli + kurs bedelinin %25’ini yatıran katılımcıya, kurs başlangıç tarihinden 1 hafta önce internet üzerinden değerlendirme bağlantısı ve şifresi gönderilir.   

 Değerlendirme sonucu yeterlilik şablonu ile uyumlu değil ve fakat kabul edilebilir sınırlar içinde ise, adaya gelişim alanlarına dair geri besleme verilir. 

 En erken 3 ay sonra tekrar girebileceği değerlendirmeye hazırlık için ücretsiz 1 seans koçluk önerilir.   

 Bu durumda adayın yatırdığı miktar, içinden değerlendirme bedeli düşülerek 2 işgünü içinde iade edilir

 Aynı katılımcı iki kereden fazla değerlendirmeye giremez.

 Değerlendirme konusundaki stratejik ortağımız Assessment Systems şirketidir. 

 (https://www.assessment.com.tr )

 Değerlendirme Bedeli : 500 TL. 

   3. E-EĞİTİM

Kursun tamamı dijital ortamda, sanal sınıflarda gerçekleştirilecektir. Katılımcılar ile ders öncesi ve sonrası yapmaları gerekenler dijital ortamda paylaşılacaktır. Katılımcıların hazırlayacakları ödevlerden video çekimleri için verilecek geri beslemeler için de dijital ortam kullanılacaktır.

 

Toplam Süre :   Toplam 100 saat. 

  • Sanal Sınıf: 92 saat, haftada 1 gün, 20:00-23:00 arası, 3 saat olmak üzere toplam 30 hafta. 

  • Birebir Seanslar: Toplam 8 saat, II, III, IV. ve V.Modüllerde kayıtlar üzerinden yapılacak birebir geri besleme görüşmeleri.

Modüller bütünlük içermektedir ve katılımcıların modülleri sıra ile alması gerekir. Ancak, kursu bir kez tamamlayan katılımcılar isterlerse egzersiz amaçlı IV. Modülü tek başına, tekrar alabilirler. İkinci kez katılmak isteyenler için IV. Modül %20 indirimli olacaktır. 

 

Mezuniyet : Her modül sonunda yapılacak olan yazılı sınavdan 70 ve üzeri ile III, IV ve V. modüllerin sonunda ödev olarak gönderilen koçluk görüşmesi kaydının değerlendirilmesinden 80 ve üzeri not alan katılımcılar programdan başarı ile mezun olmuş sayılır.

Belgelendirme  : Mezuniyet koşullarını karşılayan katılımcılar, Üniversite onaylı ve E-Devlet'ten sorgulanabilir sertifika almaya hak kazanacaktır. MYK sınavına girerek belge almak isteyen katılımcılara ayrıca birebir mentörlük için destek verilecektir.

Modüllerden geçer not alamamış ama %90 katılım sağlamış olan katılımcılara ise Katılım Belgesi verilecektir.

bottom of page