top of page
Screenshot 2023-10-10 at 14.01.21.png
Business books

01

Profesyonel koçluk 

 

5 Modül / 100 saat Mesleki Yeterlilik Kurulu'nun yayınladığı Koçluk meslek standartlarına uygun, bol uygulamalı, hibrit bir eğitim. Üniversite onaylı, E-Devlet'te sorgulanabilir sertifika ile. 

İçerik için tıklayınız.

BAŞVURU 
Aşağıdaki özellikleri taşıyan katılımcılar Niyet Mektubunu doldurarak başvurabilirler.   
• 28 yaş ve üzerinde olmak
• Ön lisans veya lisans mezunu olmak
• Herhangi bir sektörde, herhangi bir pozisyonda en az 3 yıl geçirmiş olmak
 DEĞERLENDİRME
Niyet mektubu ile başvuran ve değerlendirme bedeli + kurs bedelinin %25’ini yatıran katılımcıya, kurs başlangıç tarihinden 1 hafta önce internet üzerinden değerlendirme bağlantısı ve şifresi gönderilir.   
Değerlendirme sonucu yeterlilik şablonu ile uyumlu değil ve fakat kabul edilebilir sınırlar içinde ise, adaya gelişim alanlarına dair geri besleme verilir. 
En erken 3 ay sonra tekrar girebileceği değerlendirmeye hazırlık için ücretsiz 1 seans koçluk önerilir.   
Bu durumda adayın yatırdığı miktar, içinden değerlendirme bedeli düşülerek 2 işgünü içinde iade edilir
Aynı katılımcı iki kereden fazla değerlendirmeye giremez.
Değerlendirme konusundaki stratejik ortağımız Assessment Systems şirketidir. 
(https://www.assessment.com.tr )
Değerlendirme Bedeli : 500 TL. 
 EĞİTİM
Kursun bazı bölümleri dijital ortamda, sanal sınıflarda, bazı bölümleri katılabilen katılımcılarla sınıf ortamında gerçekleştirilecek, bu bölümlere fiziken katılamayanlar için yayın yapılacaktır. Katılımcılar ile ders öncesi ve sonrası yapmaları gerekenler dijital ortamda paylaşılacaktır. Katılımcıların hazırlayacakları ödevlerden video çekimleri için verilecek geri beslemeler için de dijital ortam kullanılacaktır.
Birebir Seanslar: Toplam 8 saat, II, III, IV. ve V.Modüllerde kayıtlar üzerinden yapılacak birebir geri besleme görüşmeleri.
Modüller bütünlük içermektedir ve katılımcıların modülleri sıra ile alması gerekir. Ancak, kursu bir kez tamamlayan katılımcılar isterlerse egzersiz amaçlı IV. Modülü tek başına, tekrar alabilirler. İkinci kez katılmak isteyenler için IV. Modül %20 indirimli olacaktır. 
Mezuniyet : Her modül sonunda yapılacak olan yazılı sınavdan 70 ve üzeri ile III, IV ve V. modüllerin sonunda ödev olarak gönderilen koçluk görüşmesi kaydının değerlendirilmesinden 80 ve üzeri not alan katılımcılar programdan başarı ile mezun olmuş sayılır.

Belgelendirme  : Mezuniyet koşullarını karşılayan katılımcılar, Üniversite onaylı ve E-Devlet'ten sorgulanabilir sertifika almaya hak kazanacaktır. MYK sınavına girerek belge almak isteyen katılımcılara ayrıca birebir mentörlük için destek verilecektir.
Modüllerden geçer not alamamış ama %90 katılım sağlamış olan katılımcılara ise Katılım Belgesi verilecektir.

Kurs Katılım Bedeli       : V. Modül’e katılım Yönetici olmayan ya da Yönetici  Koçluğu yapma hedefi olmayanlar için seçeneğe bağlıdır.
I+II+III+IV. Modüllere Katılım bedeli 24.900 TL .
Modüllerin tamamına katılım bedeli 27.500 TL .

 

02

Yönetici koçluğu 

27 saat ders  + 2 saat bire bir görüşme toplam 29 saat 

Üniversite onaylı, E-Devlet'te sorgulanabilir sertifika ile. 

Yönetici Koçluğu 
Diğer Alanlarda Koçluk Yapmaktan Farkı
Gereken Ek Yetkinlikler
Yönetici Koçluğu Konuları
Execution (Yürütme)
Liderlik
Ekip Yönetimi
Delegasyon
Motivasyon
Koçluk ve Geri Besleme
İkna ve Müzakere
İşbirliği
Çatışma Yönetimi
Sunum
Zaman Kullanımı
Stratejik İlişki Yönetimi
Yöneticiyi Yönetmek
Eş Düzeyi Yönetmek, Müşterileri (iç/dış) Yönetmek
İmaj / Marka Yönetimi

 

Eğitim sonunda katılımcılardan bir yöneticiye modülde anlatılan konulardan birinde  öğrendiklerini kullanarak koçluk yapmaları beklenir. Ek olarak, yaptıkları koçluğa dair kendilerine görüşme sonrası gönderilecek soruları yazılı olarak cevaplamaları da gerekir.  Kayıtlar üzerinden katılımcı bazında bireysel olarak geri besleme verilerek gelişim alanları konusunda aksiyonlar almaları sağlanır ve takip edilir.
 
Kurs Katılım Bedeli       :  22.000 TL

Contract Review
Enjoying Sunset

03

Kendi kendine kariyer koçluğu

‘’Kariyer Hayatı’’ diye tanımlıyor olmamız bile hayatımızın ne kadar kapsamlı bir bölümünden söz ettiğimizi anlatıyor.

Başka hiçbir rolümüz için ‘’hayat’’ tamlaması yapmıyoruz.

O yüzden, kariyerimiz ile ilgili olumlu veya olumsuz durumların  hayatımızın kalan kısmına çok büyük yansımaları oluyor.

 8 saat sonunda Kariyer yolculuğunuzu daha keyifli hale getirmeye başlayacaksınız.

Üniversite onaylı, E-Devlet'te sorgulanabilir sertifika ile. 

İÇERİK

  • Kariyer yolculuğu çantası için gerekenler

  • Etkili kariyer planı yapmak

  • Kariyer yolculuğunda  düşülen tuzaklar

  • Kariyer yönetimi

Kurs KatılımBedeli                 : 2.900 TL

Katılmak için tıklayın lütfen

 
 
 

04

Kendi Kendine İlişki Koçluğu

Hiçbir ilişki kendi haline bırakılmaz, bütün ilişkiler yönetilmeye muhtaçtır.

İlişkileriniz ayar tutmuyor, hep aynı çıkmaza mı giriyorsunuz?

Kadir, kıymet bilmezler hep sizi mi buluyor?

İşyerinde, evde kıymetiniz bilinmiyor mu?

4 hafta( 8 saat) sonunda ilişkilerinizin farklılaşması için gerekenleri  yapmaya başlamış olacaksınız.

Üniversite onaylı, E-Devlet'te sorgulanabilir sertifika ile.

 

Kurs Katılım Bedeli                 : 2.900 TL

Katılmak için tıklayın lütfen

 
Acrylic Paints
bottom of page