top of page

KİMLER KATILSIN?

 

I. Profesyonel ruhlu amatörler

a. Öğreneceklerini bir mesleki hedef olmaksızın, kendi hayatlarında olduğu gibi sevdikleri, yakınları için de kullanmak isteyenler

Kendini geliştirmek, potansiyelini keşfetmek ve doyasıya kullanmak arzusunda olan, bunun için kendi üzerinde çalışmalar yapmaktan, kendini, yaşantısını, davranışlarını sorgulamaktan hoşlananlar. Kendi üzerinde yapacağı keşifler konusunda meraklı, heyecanlı ve gözü pek, cesur, yakın çevresine de katma değer yaratma hevesinde olan bireyler.

b. Koçluğu Meslek edinmek isteyenler

Profesyonel bir bakış açısı ve ciddiyetle konuya yaklaşan, koçluğun kendisi için uygun bir meslek olup olmadığı konusunda netleşmeye çalışan, koçluğun sadece bilgiye dayalı bir performans olmadığını ve sertifikaların da tek başına yetkinliği göstermekte yeterli olamayacağını hisseden, algılayan, düşünenler.

 

II. Amatör ruhlu profesyoneller

a. Koçluk mesleğinde olanlar

Amatör ruhla, yaptığından önce manevi olarak beslenmek gerektiğine inanan, ticari kaygıyı arkaya itmeyi başararak mesleği yapan, koçluk kaslarını farklı bakış açıları, yöntem ve uygulamalarla zenginleştirmek ve yarattıkları katma değeri arttırmak arzusunda olanlar. 

b. Koçlukla yönetmenin keyfini almak isteyen ya da almış olan yöneticiler

Liderliğin yetki değil etki meselesi olduğunun ayırdına varmış, öğrenmekten, liderlik kaslarını daima geliştirmekten vazgeçmeyen. Klasik liderlik teorileri ile artık yürümeyeceğini, özellikle Z kuşağı ve sonrasından bu stillerle performans alamayacağını çoktan keşfetmiş olan yöneticiler.

bottom of page